QA: State Server och replikering


Fråga: Vi funderar på att använda State Server för sessionshantering i vår webbfarm, kan vi replikera data på något vis så vi inte får en "single-point-of-failure"?


Svar: Ja, man kan göra detta genom att använda SQL Server i ett kluster som lagringsmedia för sessionsinformationen. Tyvärr fungerar det inte för state server som kör "out-of-process" men "in-memory".


Det man bör tänka på när man inte kör "in-process" är att sätta "enableSessionState" till "false" på de sidor som inte använder sessionsdata för att få upp prestanda.

Comments (1)
  1. Nils Hedström says:

    Eller enableSessionState="ReadOnly" om man inte tänker ändra i Sessionen.

Comments are closed.

Skip to main content