Chat om SQL 2005 och VS 2005 idag


Har du frågor kring SQL 2005 eller VS 2005 har du möjligheten att vara med i en chat på Pellesoft.se idag där jag och min kollega Johan Lindfors kommer att svara på frågor mellan 13:30 och 15:00. Bara att logga in på följande länk:


http://www.pellesoft.se 

Skip to main content