VS 2005 och SQL 2005 nu för skarp nedladdning


Så har äntligen ytterligare en milstolpe passerats när det gäller applikationsutveckling på Windows-plattformen. Igår kväll så blev Visual Studio 2005 Professional och SQL Server 2005 Developer Edition tillgängliga för nedladdning på MSDN-webben för er med en aktiv prenumeration. Naturligtvis finns det tillhörande .NET Framework 2.0 för nedladdning för alla men den riktiga styrkan framgent ligger i att utnyttja integrationen mellan dessa produkter för att snabbare kunna producera nya funktioner och applikationer.


MSDN Subscriber downloads


.NET Framework 2.0 SDK Download


.NET Framework 2.0 Redistributable download

Skip to main content