QA: Visual Studio och olika versioner av .NET Framework


Fråga: Kan jag utveckla applikationer baserade på tidigare .NET Framework i Visual Studio 2005?


Svar: Det enkla svaret är nej, Visual Studio 2005 är anpassat för .NET Framework 2.0. På samma sätt är VS 2003 anpassat för .NET Framework 1.1 och VS 2002 för .NET Framework 1.0.


Det som händer om man försöker öppna en applikation baserad på .NET Framework 1.X i VS 2005 är att man får frågan om man vill uppgardera sitt projekt till det nya ramverket. Man kan i detta läge välja att spara en säkerhetskopia baserat på det tidigare ramverket och sedan så sker en konvertering.


Det krångliga svaret på frågan är, njaaaa... Man kan genom att tweaka runt lite lyckas att kompilera sin kod baserat på andra ramverk än de tänkta. Detta kan exempelvis ske genom att jobba med MSBuild som Johan har skrivit om i följande inlägg:


MSBuild: möjligheten att anpassa kompilering

Skip to main content