SqlDependency och ADO.NET 2.0


En av de nya funktionerna som kommer med ADO.NET 2.0 är möjligheten att invalidera data som sparats i cache:n baserat på när ursprungsdata i en tabell i databasen förändras i någon form. Detta gick också att göra tidigare (.NET Framework 1.0/1.1) men var betydligt krångligare än med den nya funktionaliteten som heter SqlDependecy. Om du gjort lite testapplikationer fram tills nu som utnyttjar denna teknik så kommer du nu att få uppdatera din kod något. I och med den release av .NET Framework 2.0 som kom under PDC-konferensen med VS 2005 så ändrades vissa delar av API:erna samt att de rättigheter som krävs för att använda SqlDependency förändrats. Mer i detalj kring detta kan du läsa på följande länk


SqlDependency changes for RTM

Skip to main content