PDC05: Windows Communications Foundation ("Indigo"): Developing Manageable Web Services


Denna session visade sig ha en lite missvisande titel eller så är det jag som inte kan engelska nog bra… J


 


Min förhoppning var att sessionen skulle ta upp hur man hanterar kontrakt, proxies osv när man har mer än en server att drifta WCF-applikationer på.


 


Nu blev det inte så utan allt handlade om hur man kan utöka sina applikationer baserade på WCF för att underlätta för driftfolket att övervaka en serverpark och veta när en applikation inte mår bra.


 


I praktiken blev detta en session om, loggning, tracing, WMI m m.


 


Bäst: Hur enkelt WMI-integrationen fungerar.


 


Sämst: Blev lite väl mycket kod visad.


 


Coolast: Att de baserade alla demos på Dan Browns bok ”Digital Fortress”.

Skip to main content