Att bygga webbapplikationer i ASP.NET 2.0 enligt standards


Ibland är det lätt att falla in i ett mönster kring hur man skriver sin kod, oberoende av om det är C# på djupet eller HTML. I efterhand kan det visa sig att man kanske skulle fokuserat mer på att följa standards då testarna helt plötsligt vräker ur sig att "... den här applikationen fungerarar inte i den här webbläsaren vilket den borde..." istället för att göra som man alltid gjort. I ASP.NET 2.0 är det enklare än tidigare att se till så att man följer de olika standards för webben som finns för att få en applikation som enkelt kan användas av exempelvis blinda.


I följande artikel kan du läsa mer i detalj om hur du kan skruva din applikation så att slutresultatet blir bästa möjliga.


Building ASP.NET 2.0 Web Sites Using Web Standards

Skip to main content