QA: Test av Windowsapplikationer i VS 2005


Fråga: Kan jag testa Windowsapplikationer i Visual Studio 2005?


Svar: Nej, det finns inget inbyggt stöd för detta i Visual Studio 2005. Fokus har legat på att ta fram bra verktyg för enhetstester och test av webbapplikationer, både funktion och last. I nästa version av Visual Studio så är en av fokuspunkterna att ta fram bra verktyg för testning av Windowsapplikationer.


Däremot så finns det två partners till Microsoft som i samband med lanseringen av Visual Studio 2005 kommer att släppa var sin produkt som integrerar väl i Visual Studio 2005 och framförallt i Visual Studio 2005 Team Test. Informationen kring dessa är lite knapphändig just nu men du kan läsa lite mer om dem på följande två länkar:


Compuware Previews Quality Solutions for Microsoft Application Development Life Cycle Tools
TestComplete and Visual Studio 2005 Team System


 

Skip to main content