Anti Patterns och Web Services


I dagarna släpptes en artikel som beskriver hur man ska utveckla Web Services på bästa sätt för att kunna använda dem i en tjänstebaserad arkitektur (SOA). Artikeln visar både på riktlinjer som man bör följa i form av mönster men även Anti Patterns, dvs saker man inte bör göra. Som exempel kan anges att är man en van applikationsutvecklare är det lätt att falla in och bygga webbtjänster som implementerar ett CRUD-interface (Create, Read, Update, Delete) vilket strider mot delar av grundtanken med en tjänstebaserad arkitektur.


Till artikeln: Principles of Service Design: Service Patterns and Anti-Patterns

Skip to main content