Office 12


Som du kanske läst så kommer den nya Office-versionen att lagra dokumenten i XML-format. Nu finns det en webbarea upplagd kring detta så är du intresserad av utveckling mot framtida Office så ska du definitivt kolla på följande sida:


http://www.microsoft.com/office/preview/default.mspx


PS Just nu är det sparsmakat med information, men det kommer fyllas på framgent DS


Skip to main content