Lansering av VS2005 och SQL2005


Idag blev det publikt, den vecka som börjar med måndag den 7:e november blir lanseringsvecka för Visual Studio 2005 och SQL Server 2005. Den exakta dagen kommer att offentliggöras inom kort. Väntan på två kanonprodukter är snart slut... 🙂


En speciell webbplats kommer att finnas och som kommer att fyllas med information löpande fram till lanseringen, lägg upp ett bokmärke redan nu som pekar på:


http://msdn.microsoft.com/launch2005/


PS Som en extra bonus lanseras också Biztalk 2006 vid denna tidpunkt. DS

Comments (1)

  1. Isak says:

    Yeehaw! 5 dagar kvar till AH2005, 32-bit edition.

Skip to main content