QA: HTTP Endpoints och IIS på port 80


Fråga: Är det möjligt att använda port 80 för både IIS:en och HTTP Endpoints i SQL Server 2005? Om jag förstått det hela rätt så använder inte SQL Server 2005 IIS:en för att hantera anrop mot Endpoints.


Svar: Ja, om man använder en IIS som i botten använder drivern HTTP.sys. Windows Server 2003 med IIS6 gör exempelvis det, medan Windows XP Professional med IIS5 inte gör det.


HTTP Endpoints hanteras i SQL Server 2005 med HTTP.sys, det är därför som det inte behövs någon separat IIS installerad på servern. Skulle IIS:en som används inte använda HTTP.sys så kan dessa fortfarande samexistera på servern, men måste köras på olika portar.

Skip to main content