QA: Generics och User Defined Type


Fråga: Är det möjligt att använda Generics vid skapandet av User Defined Types?


Svar: Nej, tyvärr inte. Möjligen i nästa version av SQL Server men sannolikt inte i SQL Server 2005.

Skip to main content