QA: Datatyper för tid/datum i SQL 2005


Fråga: Jag har läst att SQL Server 2005 kommer ha stöd för datatyperna date, time och utcdatetime. Stämmer det?


Svar: Nej, tyvärr så har dessa strykits i listan över ny funktionalitet. Rekommendationen är istället att skapa en egen typer i CLR:en och använda dessa.

Comments (0)

Skip to main content