QA = Frågor och svar


Som jag skrev tidigare så får vi en del frågor, varav vissa av dem kan vara intresse för en större grupp än endast frågeställaren. I de fall som jag uppfattar frågan att vara av allmänt intresse kommer jag att lägga ut den, i vissa fall något modifierad, med tillhörande svar. När detta sker så prefixar jag rubriken med "QA:" för att det enklare ska gå att urskilja just de inläggen.


Har du frågor som rör våra produkter eller teknologier är du välkommen att kontakta mig.

Comments (0)

Skip to main content