Java? It’s So Nineties

BusinessWeek hade för två veckor sedan en intressant artikel som i alla lägen inte är helt korrekt men som ändå visar lite åt vilket håll vindarna blåser. Artikeln försöker lite förenklat att säga att Java är på väg ut och att det är vår .NET-plattform samt PHP som gäller. Enligt de undersökningar vi själva gjort…

2

WEB 2.0 – Here comes Atlas…

Som jag skrivit tidigare så kommer det en del intressant från oss på Microsoft under kommande år. För dig som jobbar med webbapplikationer så kommer fokus flyttas än mer mot WEB 2.0 och allt vad det innebär. I definitionen av WEB 2.0 menar många att AJAX och Web Services är ett måste och stämmer detta…


Verktyg att migrera NUnit-tester till VSTS Testprojekt

Som jag skrivit om tidigare så har ett verktyg varit under framtagande för att migrera enhetstester gjorda för NUnit till VSTS testprojekt för att kunna testa sin kod. Nu har detta verktyg nått stadiet av RC1 (Release Candidate) vilket innebär att det inte är långt ifrån den slutliga versionen. James Newkirk är mannen bakom verktyget,…


Toolbox: Öppna ett webbprojekt med ett högerklick

En sak jag saknat med Visual Studio 2005 är möjligheten att direkt kunna öppna ett webbprojekt från en katalog när jag befinner mig i Utforskaren. Detta fungerar tyvärr inte då vi inte längre har projektfiler som man enkelt kan dubbelklicka på. Istället måste man först öppna Visual Studio 2005 och sedan välja “Open web site”…


Välkommen till en halvdag om ASP.NET 2.0

På begäran av er utvecklare så kommer vi den 18:e januari nästa år att köra en halvdag där vi repeterar delar av materialet från MSDN Live i höstas samt några nya delar som exempelvis Web Deployment Projects. Du anmäler dig på länken nedan, välkommen! MSDN Update – ASP.NET 2.0


URL Mapping med RegEx i ASP.NET 2.0

Med ASP.NET 2.0 så får vi ju möjligheten att kunna använda URL mapping genom att definiera dessa mappningar i web.config. En fråga som jag ofta får är om det går att använda RegEx-uttryck(Regular Expressions) för att definiera dessa. Tyvärr är svaret på den frågan att det inte går i denna version men att kommande versioner av…


SQL Server Reporting Services FAQ om InterOp

Russel Christopher har tagit på sig ansvaret att försöka skapa en FAQ kring de vanligaste frågorna som dyker upp kring SQL Server Reporting Services 2000/2005. Listan är inte stor idag men kommer sannolikt att växa med tiden. Läs mer på länken nedan: The (un)official guide to SQL Reporting Services 2000 & 2005 interop


Små verktyg till VS 2005 – CSS Properties

För att visa att vi på Microsoft numera försöker anpassa oss i snabbare takt kring vad ni kräver av oss så har teamet bakom ASP.NET gjort ett första försök för att visa på snabbfothet. Istället för att ni ska behöva vänta på nästa release av Visual Studio så kan man redan nu ladda ner delar…


5 XHTML-mallar för ASP.NET 2.0

Jag får ofta frågor kring hur vi väl ASP.NET 2.0 följer de standards som finns där ute för hur man ska bygga sina webbplatser. Många kommentarer krestar kring att Visual Studio 2005 inte alls skapar riktig XHTML och inte heller följer normen för när HTML-tabeller ska användas exempelvis. Till viss del stämmer detta, de färdiga…


Vanliga problem vid uppgradering från ASP.NET 1.x till ASP.NET 2.0

Som jag skrivit tidigare så har jag inte haft några problem med själva uppgraderingarna av webbprojekt från ASP.NET 1.x till ASP.NET 2.0 och har inte heller hört något som upplevt några. Men, det verkar finnas de som har haft problem, varför ett nytt dokument på MSDN-webben publicerats som tar upp de vanligaste problemen och hur…